Wijknieuws

Leuvense Persclub en gemeenteverkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven heeft de Leuvense Persclub enkele initiatieven genomen

  • Op deze fb-pagina plaatsen zij sinds al onze artikelen over deze verkiezingen.
  • Op 12 oktober organiseren zij een lijsttrekkersdebat met alle kopstukken in Auditorium Minnepoort in Leuven
  • Eind juni verschijnt het boek ‘Leuven zoals het is. Doorlichting van Leuven naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen in 2018’ van Luc Vanheerentals (circa 200 blz, kostprijs 15 euro).

Speelstraat in de Opvoedingstraat

Speelstraat

In juni/juli zouden we op enkele momenten een speelstraat willen organiseren in de Opvoedingstraat.
 
Na overleg met enkele buren is er de voorkeur om dit “aan te vragen” voor 10 opeenvolgende zondagen tussen 10h-21h, zoals het reglement van de stad dit voorschrijft. Zie: https://www.leuven.be/speelstraat.
 
Met de speelstraat willen we vooral doorgaand verkeer verhinderen, zodat de kinderen ongehinderd kunnen spelen op straat, en uiteraard kunnen de volwassenen de straat dan ook inpalmen voor een drink / BBQ/ …
Evident zijn ook andere straten dan welkom.
 
Indien er buren voor laden / lossen de straat in moeten, dan is dat uiteraard geen probleem.
 
Meters / Peters van de speelstraat

  • Stijn Cools
  • Kirsten O
  • Nele Gabriels
  • Jessy Dezutter. 

In één van de komende weken worden de bewoners van de opvoedingstraat per brief door de stad ingelicht over deze aanvraag. Daarna dient de helft van de straat akkoord te zijn met het initiatief.

Winterstraatfeest 2018

speelstraat
De brunchformule van deze zomer was een groot succes, dus kozen we om ze ook voor ons "winterstraatfeest" of nieuwjaarsreceptie toe te passen. Het werd dus een winterbrunch. We bleven bij het beproefde recept "iedereen brengt iets mee".
Om onafhankelijk van de weersomstandigheden te zijn, hielden we het feest in zaal Inspinazie, op zondag 14/01/2018:
  • Van 10u30 tot 14u00 (brunch)
  • Van 14u00 tot 16u00: wandeling
  • Van 16u00 tot 17u00: opwarmertjes in het zaaltje
De Opvoedingstraat was van 09u00 tot 16u00 voor het verkeer afgesloten.

Meer details op onze affiche/flyer. De foto's zijn hier te bekijken.